VEELGESTELDE VRAGEN

Is er een uniform?

Turnen:

Kleuters: onze kleuters dragen sportieve kledij (niet van de club), met turnschoentjes of op blote voeten (niet op sokken!).

Meisjes: de meisje dragen ons club-turnpakje* (blauw blinkend turnpakje met steentjes, zilver en witte afboording). Er kan (niet verplicht) een zwart broekje bij gedragen worden.

Jongens: de jongens dragen een T-shirt en bijbehorende short van de club*.

* Kan aangekocht worden via de club (planning pasdagen volgt later).

Dans: 

De dansers dragen loszittende kledij en sportieve schoenen (met witte zool).


Afspraken

Om de zaalruimte maximaal te kunnen benutten, hebben we ervoor gekozen om de tribune niet beschikbaar te stellen tijdens de lessen. Kijken kan vanuit de cafetaria.

Om ook de beschikbare tijd zo goed mogelijk te kunnen invullen vragen we om uw kinderen tijdig naar de sporthal te brengen en het afscheid aan de deur kort te houden (vooral voor kleuters).

De kinderen die op zaterdag starten om 10u of later verzamelen op de onderste zitjes van de blauwe tribune en wachten daar rustig tot hun trainer hen komt halen voor de les. Op die manier proberen we overgangen zo vlot mogelijk te laten verlopen.


Hoe verwerkt HTK vzw mijn persoonlijke gegevens?

De Privacyverklaring Halense Turnkring vzw kan je hier terugvinden. Inge Buntinx is onze 'verwerker' van de persoonlijke gegevens. De Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw is de verwerkersverantwoordelijke.


Waarvoor kunnen mijn gegevens gebruikt worden?

Je gegevens worden enkel gebruikt voor de werking van de club. Om je te kunnen verwittigen (nieuwsbrief, e-mail) rond bepaalde activiteiten, om je lid te kunnen maken van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen, om een turnongeval aan te geven, om opleidingen te organiseren, om subsidies bij de Stad Halen te kunnen verkrijgen, ...

We geven je gegevens niet door aan derde partijen. Er werd een register van gegevensverwerking opgesteld, waar je dit allemaal kan nakijken. Het register van gegevensverwerking kan geraadpleegd worden, u kan hiervoor een vraag richten via info@halenseturnkring.be