Aanspreekpunt Integriteit (API)

Aanspreekpunt integriteit

Aanspreekpunt integriteit

Wat is dat?

Een onafhankelijk aanspreekpunt integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Deze persoon draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag. 

Wie is dat?

In onze turnkring is Liesbet Jongen het aanspreekpunt integriteit. 

Ervaar je problemen en wens je hierover te praten? Liesbeth neemt elke klacht ernstig en behandelt deze met de nodige discretie. Je kan steeds bij haar terecht!

Mail: liesbet_jongen@hotmail.com