HALENSE TURNKRING

De Halense Turnkring werd opgestart in het sportseizoen 1984-1985. 

Op 15/07/2016 werden we een vzw. Vanaf nu heten we dus Halense Turnkring vzw of HTK vzw. 

ONZE DOELSTELLINGEN

Het Bestuur en de lesgevers van HTK trachten samen volgende doelen te bereiken:

  • Kinderen, jongeren en volwassenen laten kennismaken met de turn- en/of danssport.

  • Kinderen en jongeren een goede bewegingsbasis meegeven, met focus op eigenschappen die eigen zijn aan de turn- /danssport (lichaamsbesef, coördinatie, oriëntatievermogen, lenigheid, kracht, elegantie, ritmegevoel, ...).

  • Kinderen, jongeren en volwassenen stimuleren om hun eigen grenzen te verleggen (turnen = durven, turnen = oefenen, turnen = lukken).

  • Een plezierige vrije-tijdsbesteding aanbieden vanaf 3 jaar tot ... jaar.

Onze club heeft niet de ambitie om op topsportniveau met turnatleten aan de slag te gaan, maar veel van onze leden kunnen na een turnparcours van enkele jaren toch een mooie reeks van turnelementen tonen.

Onze club werkt steeds met gespecialiseerde lesgevers of lesgevers in opleiding (kleuterleid(st)ers, masters/bachelors Lichamelijke Opleiding, gediplomeerd initiatoren in de gymnastiek, ... ). Wij vinden het belangrijk dat elk lid onder de beste omstandigheden in deze technische sport wordt opgeleid.