Turn- en danslessen
gaan door in:

Sportcentrum De Koekoek
Sportlaan 4B, 3545 Halen


Halense turnkring
Halense Turnkring vzw Maatschappelijke zetel: Winkelbeekstraat 14
3545 Halen

Algemene info & inschrijvingen:
info@halenseturnkring.be

Doelstellingen

Het Bestuur en de lesgevers van HTK trachten samen volgende doelen te bereiken:

  • jouw zoon/dochter te laten kennismaken met de turn- of danssport
  • hen een goede bewegingsbasis mee te geven met de veelheid aan eigenschappen die eigen zijn aan de turn/dans sport (lichaamsbesef, coördinatie, oriëntatievermogen, lenigheid, kracht, elegantie, ritmegevoel....)
  • hun eigen grenzen te leren verleggen (turnen = durven, turnen = oefenen!, turnen = lukken !)
  • een plezierige tijdsbesteding te geven vanaf 3 jaar tot en met .... jaar

Onze club heeft niet de ambitie om op topsportniveau met turnatleten aan de slag te gaan, maar veel van onze leden kunnen na een turnparcours van enkele jaren toch een mooie reeks van turnelementen tonen. Sinds 2007 richten we daarom voor de geïnteresseerde turn(st)er een recreatieve turnwedstrijd in (in samenwerking met de studenten optie turnen van KA2 Sportschool Hasselt). Vanaf vorig jaar hebben we toegewerkt naar een brevettendag.

Onze club werkt steeds met gespecialiseerde lesgevers of lesgevers in opleiding (kleuterleidster voor het kleuterturnen, regenten (Bach) Lichamelijke Opleiding, licentiaten (Master) Lichamelijke Opleiding). Wij vinden het belangrijk dat jullie zoon/dochter onder de beste omstandigheden in deze technische sport wordt opgeleid.